Prestasjon gjennom økonomisk styring

Sand Økonomi leverer økonomisk rådgivning, effektiv og presis regnskapsførsel og de beste regnskapssystemene, slik at din bedrift presterer bedre.

Om oss

SAND Økonomi AS leverer autorisert regnskapsførsel og nærliggende rådgivning. Vi er grunnlagt på ideen om at det er mulig å jobbe smartere med regnskap, og at god økonomisk styring gir bedre prestasjon for våre kunder.

Selskapet ble startet i opposisjon til bransjen generelt, og det man mente var for lite fokus på effektive prosesser og kvalitet for sluttbruker. Vår erfaring var at for mange regnskapskontorer fokuserer på manuell produksjon av regnskap som tilfredsstiller lovgiver, skatt- og øvrige myndigheter, mens de færreste fokuserer på hvordan man kan skape verdi for sine kunder.

Vår misjon er å gi våre kunder det beste grunnlaget for økonomisk styring og utvikling.  Grunnlaget skal være av høy kvalitet, effektivt og tilgjengelig! Dette realiseres gjennom grundig behovsanalyse, gode rutiner, og valg av riktig system.

SAND har hovedkontor på Solli plass i Oslo, og avdelingskontor i Bergen. Våre medarbeidere består i hovedsak av dyktige revisorer, siviløkonomer, autoriserte regnskapsførere og regnskapsførere. Vi har høy kompetanse på det vi driver med. SAND ble stiftet i 2008, og har vært Gaselle siste 3 år.

Karriere

Arbeidsmiljø og karriere
Vår misjon er å gi våre kunder det beste grunnlaget for økonomisk styring og utvikling. Det stiller høye krav til oss som selskap. Vi i Sand Økonomi er derfor opptatt av å drive frem et solid kompetansedrevet og sunt miljø med de beste rådgiverne innen bransjen.

For å lykkes med et slikt miljø dyrker vi frem en flat organisasjon der engasjement, utvikling og trivsel står sentralt. Hos oss skal hver enkelt oppleve mestring, utvikling, raushet og lagånd. Sammen fokuserer vi på samhold, presisjon, kompetanse og trening.

I Sand Økonomi fungerer vi som et team, der vi alle er glad i å prestere. Det er en lett, leken og uformell stemning med takhøyde. Vi er en sporty gjeng som setter stor pris på humor og sosiale aktiviteter. For oss er det viktig at hver enkelt opplever et arbeidsmiljø med positiv energi samt god balanse mot familie og fritid. For våre ansatte strekker vi oss langt.

Jobb hos oss
Vårt selskap er i sterk vekst og har store ambisjoner som forplikter. Vi har stadig behov for dyktige mennesker som identifiserer seg med våre mål og verdier.

Sammen med våre ansatte legger vi individuelle planer for utvikling og ønsker at hver enkelt setter seg mål. Preferansene er mange, men fellesnevneren er at vi ønsker å bli bedre på det vi gjør. Vi er trygge på at vi kan tilby motiverte kandidater en meningsfull og utviklende arbeidsplass.

Du er velkommen til å sende inn åpen søknad og CV til jobbsoker@sandokonomi.no dersom du synes Sand Økonomi fremstår som den rette arbeidsplassen for deg.

Referanser

 • Vi kontaktet Sand Økonomi i forbindelse med endringer internt hos Fuglesangs. Jeg opplevde Sand Økonomi som kompetente, fleksible og løsningsorienterte langt ut over det som kan forventes. Slik har det fortsatt, og det er jeg meget fornøyd med.

  Vi benytter i dag Sand Økonomi til lønn, reiseregninger, bankavstemminger, årsoppgjør bistand, kontroll av regnskapsføring og for effektivisering av egne regnskapsprosesser.

  Vi er svært tilfredse med hjelpen vi får, ogi føler oss aldri nedprioritert selv om vi bare er en middels stor kunde.

  – Are Arntsen, Økonomi- og administrasjonssjef

  Fuglesangs

 • I samarbeid med Sand Økonomi tar Human Etisk Forbund i bruk Tripletex som økonomi- og lønnssystem i alle ledd av organisasjonen. Så langt har vi erfart at  løsningen dekker  alle behov vi har i forhold til en mangfoldig og sammensatt gruppe med ansatte, tillitsvalgte, frivillige og freelancere m.m.

  Vi benytter elektronisk reiseregning. Brukere skanner inn bilag, og godkjenningsflyten er helt digital.  I 2015 vil 1500 – 2000 brukere være aktive.

  Jeg oppfatter Sand som fleksible, kompetente og i stand til å gi oss den støtten vi trenger uten ventetid eller kapasitetsproblemer. Medarbeidere fra Sand Økonomi har spilt en sentral rolle som rådgivere når den nye løsningen har blitt konfigurert opp hos oss. De har også vært i våre lokaler ved opplæring av medarbeidere i økonomiavdelingen.

  Jeg ville ikke nøle med å anbefale eller selv engasjere Sand Økonomi på et senere tidspunkt.

  – Harald Masst, Økonomisjef Human-Etisk Forbund

  Human Etisk Forbund

 • Sand Økonomi har vært en tett samarbeidspartner med BAR gruppen helt fra oppstart. I begynnelsen tok Sand Økonomi hånd om hele økonomi og regnskapsfunksjonen, inkludert rapportering og oppfølging. Etterhvert anbefalte Sand Økonomi en oppbygging av vår egen økonomiske og administrative avdeling. De hjalp oss med å finne gode , fleksible og fremtidsrettede løsninger. I dag fungerer SAND Økonomi som økonomisjef i gruppen, med overordnet ansvar og med løpende rapportering til styret, ledelse og offentlige registre.

  Vi var to siviløkonomer med ønske om å drive egen bar, og kjøpte vårt første utested sentralt i Oslo i 2006. Vi så det var store muligheter for oss som ville profesjonalisere drift og konsept. I 2015 består gruppen vår av 15 selskaper, hvor 8 er serveringssteder. Vi har i dag en netto omsetning på over 150 mill, og vokser videre.

  Det hadde ikke vært mulig for oss å komme dit vi er i dag uten den dialog og støtte vi har fått fra Sand Økonomis egne og tilknyttede kvalifiserte og kompetente rådgivere.

  – Jørn Morten Grønneberg, Styreleder

  Strav Holding AS

Noen av bedriftene som allerede er kunde hos SAND Økonomi:

harboe sortera mesh helhardbygganalyse   freemantle   conductgreenbirdfollestadstratos