5 tegn som tyder på at du bør bytte økonomisystem

Med dagens teknologi som tilrettelegger for samarbeid med regnskapsfører er det du som kunde som setter agendaen for hvordan du ønsker at ditt regnskap skal bli utført. Tiden for å tilpasse seg regnskapsbyrået sine systemer og rutiner er over.

Regnskapsføreren kan i dag tilby løsninger som sørger for gode integrasjoner med dine produksjonssystemer, prosjektverktøy, bransjeløsninger (elektro, rør, timeførende virksomheter) og som holder deg løpende oppdatert på regnskapstall og budsjetter, samtidig sørger det for å gjøre oss mer effektive.

Vi har jobbet i skyen i snart 10 år og effekten av dette er tydelig. Våre kunder sparer tid på administrasjon og vi sparer tid på ditt regnskap.

1. Leverer du fortsatt dine bilag i papirformat til din regnskapsfører?

Hvis svaret er ja, finnes det bedre løsninger for deg. I dag er mulighetene mange innenfor ERP verden. Veldig mange gode skybaserte økonomisystem har tatt store markedsandeler de siste årene hvor inngående fakturaer og kvitteringer kan bli sendt direkte inn i økonomisystem for å lagres digitalt. Du bruker mindre tid, vi bruker mindre tid og du får bedre oversikt.

2. Mottar du dine regnskapstall annenhver måned med noter?

«Continous accounting» er blitt et buzz word innenfor regnskapsbransjen de senere år. Kort fortalt betyr det at du som kunde, løpende igjennom måned kan få oversikt på hvordan det går med din bedrift basert på sanntidsdata og tall. Du blir mer agil og tar beslutninger basert på livedata istedenfor å forholde deg til 2 måneder gamle tall og resultater som gir deg liten eller ingen verdi.

3. Betaler du dine inngående fakturaer ved å logge deg inn i nettbanken?

Det trenger du ikke lenger. Dette gjør du heller direkte fra ditt økonomisystem, hvor du, eller vi, har forhåndskontert den inngående fakturaen for å spare deg og oss for dobbeltarbeid. Fakturaen som du har mottatt godkjenner du med en enkel SMS kode på telefon, og fakturaen eller utbetaling av lønn blir utbetalt på forfallsdato direkte fra økonomissystemet.

4. Bruker du tid på å sende over grunnlaget for fakturering til din regnskapsfører?

Enten du er en produksjonsbedrift som selger produkt for produkt eller er en virksomhet som selger timer, finnes det ingen grunn til at vi skal sitte og punche grunnlaget for dine fakturaer. Dette kan dere selv gjøre i Tripletex. Om deres behov rundt fakturering er større og mer kompleks enn det standardiserte skybaserte systemer kan tilby. Har Tripletex sørget for å lage et fleksibelt API som gjør det enkelt å lage en integrasjon opp mot ditt bransjeverktøy. Visste du at om du sender dine fakturaer elektronisk (EHF) viser undersøkelser fra VISMA at du mottar pengene dine rasker som igjen sørger for å gi deg bedre likviditet.

5. Er du lei av å utarbeide rapporter i excel til styremøter eller for egen oversikt?

Med regnskapsdataen i skyen og gode API`er er det ikke lenger noen grunn til å bruke tid på å utarbeide rapporter i excel. Du kan få laget nøyaktig de rapportene du ønsker i en av våre skybaserte rapporteringsløsninger, så lenge grunnlaget finnes i ditt regnskap, prosjekt eller time data. Løsningene synces kontinuerlig og du får rapporter på hvordan det går med dine prosjekter, kontantstrøm eller konsernkonsolidering løpende og kontinuerlig.