Gjør det selv – men ikke alene

Utfører du store deler av egen regnskapsfunksjon i dag, men mangler oversikt over alle lovverkets krav og har i perioder behov for kvalitetssikring? Eller ønsker du å gjøre mer selv, men har en regnskapsfører som ikke gjør et slikt samarbeid mulig?

Vi bistår med oppsett og konfigurering av ditt økonomisystem, samt innføring av gode rutiner. I tillegg er vi tilgjengelig når spørsmål dukker opp, lærer deg korrekt bokføring med mer.

Du står selv for bokføring og ajourhold av eget regnskap. Du rapporterer også til offentlige instanser med bistand fra oss ved behov. Slik kvalitetssikrer vi ditt arbeid – og du sparer penger.

Les om Ingeniør Hans P Øen, som omsetter 70 MNOK årlig, og gjør regnskapet selv. Vi som autorisert regnskapsfører sørger for trygge rammer.

Har du større behov? Ønsker du å outsource lønnsutbetalinger, bilagsføring, fakturering eller andre regnskapstjenester. Du kan utføre enkelte oppgaver selv så tar vi oss av resten.

  • Kontaktinformasjon

    Fyll ut feltene så vi vet hvordan vi kommer i kontakt med deg.
  • Beskrivelse

    Fortell oss litt om deg og ditt selskap så skal vi fortelle deg hvordan vi kan hjelpe deg.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Forbedring av rutiner ble nøkkelpunktet

Ing Hans P. Øen AS har vært representant for verdens ledende kran produsent Liebherr siden 1979. Liebherr er en av verdens største produsenter av konstruksjonsmaskiner med over 42 000 ansatte på verdensbasis. Ing. Hans P. Øen AS omsatte i 2018 for NOK 83 millioner og er totalt 19 personer som driver med salg, service og vedlikehold på alle Liebherr mobil- og beltekraner i Norge.

Ved oppstart ønsket Ing. Hans P. Øen AS en proaktiv og utfordrende samarbeidspartner, som kunne være med og utfordre allerede etablerte rutiner, og ikke minst var ønske om tilgang til et større og tyngre faglig miljø viktig. Et miljø som kunne bistå deres interne regnskapsavdeling ved ad-hoc regnskapsfaglige utfordringer og som støtte ved ferieavviklinger og sykdom.

Oppsett utvikling og forbedring av eksisterende rutiner og systemer var nøkkelpunkter som ble tatt tak i ved igangkjøring av samarbeidet. Hvor det gjennomgående målet var å etablere en mer effektiv økonomifunksjon og gi bedre løpende oversikt og kontroll for daglig leder. Mye av nøkkelen lå i bytte av økonomisystem, ta i bruk effektiviserende løsninger og aktivere ansatte ved digital føring av timer og utlegg. Altså flytte noen av arbeidsoppgavene som tidligere lå på den interne økonomifunksjonen.

«Sand Økonomi AS vil i fremtiden være en viktig støttespiller for å sikre at vår in-house funksjon på regnskap fungerer optimalt, og bidrar til at vår virksomhet til enhver tid er oppdatert og følger den teknologiske utviklingen.»