Gjør det du vil – overlat resten til oss

Det kan være hensiktsmessig å ta hånd om enkelte oppgaver selv. Enten for å holde kostnadene nede, eller rett og slett for å ha mer kontroll over driften. Dette kan være oppgaver som fakturering, utlegg, reiseregninger eller timeføring. Vi hjelper deg med å sette en profesjonell og kostnadseffektiv økonomifunksjon i selskapet.

Dagens skybaserte økonomisystem er tilrettelagt for samhandling og vi har over 10 års erfaring med å gjøre våre kunder mer effektive ved å ta i bruk moderne verktøy. Om du ikke bruker et skybasert økonomisystem i dag hjelper vi deg selvsagt med å komme i gang. Du vil raskt oppleve at tidskrevende operasjoner gjøres unna mye raskere, og at mange av de kan automatiseres.

Med en fleksibel økonomipartner og gode rutiner er resultatet bekymringsfri økonomistyring. Som autorisert regnskapsfører håndterer vi selvsagt overholdelse av lovgivers krav til deg.

Mange opplever også sesongvariasjoner, der man har intern kapasitet i perioder, men ikke gjennom hele året. Vi snur oss raskt rundt når du trenger det og bistår med å finne en optimal arbeidsfordeling som dekker dine behov og din finansielle situasjon til enhver tid.

Les om Babusjka AS, et reklame- og videoproduksjonsselskap, som gjør deler av regnskapet selv i et moderne skybasert regnskapssystem.

Ønsker du at vi tar rollen som din økonomisjef? Fortell oss mer om ditt selskap og hvordan dere jobber så setter vi sammen en totalpakkeløsning som passer ditt selskap.

  • Kontaktinformasjon

    Fortell oss hvordan vi kommer i kontakt med deg.
  • Behovsinformasjon

    Velg hvilke tjenesteområder har du behov for bistand med.
  • Annen informasjon

    Annen relevant informasjon som kan hjelpe oss å besvare din henvendelse raskt og presist.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Full oversikt over prosjektøkonomien i Tripletex

Babusjka AS er et prisvinnende produksjonsfirma som kombinerer film, bevegelse og teknologi. Gode ​​ting kommer ut av lekende og dedikerte mennesker. Siden selskapet ble gründet i 2001 har Babusjka blitt drevet av muligheten til å inspirere.

Med grunnideen om at teknologi gjør hverdagen enklere, var det naturlig for Babusjka å ta i bruk et skybasert prosjekt- og økonomisystem. I løpet av kort tid dro de nytte av samhandling rundt deres økonomifunksjon som skybaserte system muliggjør.

Marthe Haakensen, Babusjka AS

Marthe Haakensen, Babusjka AS

Kontroll og beslutningsgrunnlag

Å føre timer i Tripletex, som gir grunnlag for fakturering av prosjektene, så Babusjka som helt naturlig å utføre internt. Automatisk oppdaterte prosjektrapporter benyttes som et styringsverktøy på alle pågående prosjekter. Om det er fastprisavtaler, retainere eller løpende timepriser har de til enhver tid oversikt over pågående og historiske prosjekter.

Det, knyttet opp mot at regnskapet blir løpende ført og avstemt gir Marthe Haakensen, daglig leder i Babusjka, fortløpende kontroll så hun er trygg på at hennes strategiske beslutninger er basert på faktiske tall.

Med full oversikt på sin prosjektøkonomi, og med Sand Økonomi som rådgiver, samarbeidspartner som bistår med faglig trygghet har Marthe Haakensen bygget sin egen optimale økonomifunksjon. Det gjør at hun kan fokusere på gode leveranser, drift og videreutvikling av selskapet.