Nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven

Visste du at fra 1. juli 2017 ble det innført nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven.  

Reglene innebærer blant annet at alle virksomheter med flere enn fem ansatte, inkludert deltidsansatte og innleid personell, plikter å etablere varslingsrutiner.

Lovkravet er at rutinene som utarbeides må være konkrete samt tilpasset hver enkelt virksomhet på en slik måte at formålet med regelendringen oppnås.  

Om du ikke allerede har etablert god varslingsrutiner internt kan Sand Økonomi  bistå med etablering av varslingsrutiner som tilfredsstiller kravet i arbeidsmiljøloven til en gunstig fastpris. Utarbeidelsen av rutinene vil skje i samarbeid med deg. Hvor omfattende arbeid som er nødvendig vil være avhengig av blant annet selskapets størrelse og organisasjonsstruktur.