Fuglesangs AS

– Jeg opplevde Sand Økonomi som kompetente, fleksible og løsningsorienterte langt ut over det som kan forventes.