Subscribe

Archive | Nytt

Hvordan gi verdi til dine kunder?

La oss sette en fot i bakken. Regnskap Norge rapporterer at omsetningen for vår bransje er svakt fallende (inflasjonsjustert 2015-2016). Flere av de digitale yppersteprestene forteller at vi blir helt eller delvis automatisert bort. Et aktuelt refleksjonsspørsmål om vår fremtid kan være; hvilken verdi tilfører vi våre kunder og medarbeidere? For meg virker det som […]

Nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven

Visste du at fra 1. juli 2017 ble det innført nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven.   Reglene innebærer blant annet at alle virksomheter med flere enn fem ansatte, inkludert deltidsansatte og innleid personell, plikter å etablere varslingsrutiner. Lovkravet er at rutinene som utarbeides må være konkrete samt tilpasset hver enkelt virksomhet på en slik måte […]