Konsultasjon og rådgiving

Sand Økonomi har som mål å være et ledende fagmiljø innen rådgivning for bedre økonomisk styring. Vi hjelper våre kunder til å prestere bedre gjennom effektivisering av økonomiske rutiner, valg av riktige systemer og løpende nærliggende rådgivning.

Med Sand Økonomi som rådgiver får du et dynamisk og fleksibelt miljø av eksperter som sørger for at du har de beste styringsverktøyene, den riktige strategien, og de optimale rutinene. Dette er selve grunnlaget for verdiskapning og sunn økonomisk drift.

Sand Økonomi har egen faglig ekspertise på en rekke sentrale områder nærliggende til regnskap og økonomistyring. I tillegg samarbeider vi nært med flere fagmiljøer, da særskilt anerkjente advokater innen sine respektive fagfelt.

Eksempel

 

Vi samarbeider med Ræder Advokatfirma, Strandenæs Advokatfirma, CLP Advokatfirma, Vidi Revisjon, BDO, for å nevne de mest sentrale.

Gjennom egen ekspertise, eller gjennom våre samarbeidspartnere, kan vi bistå med alt fra skatte- og avgiftsspørsmål, økonomistyring, finansiering, kjøp og salg av selskap, arbeidsrett, forretningsførsel, styrerepresentasjon, organisering av virksomhet, og så videre…