Outsourcing / Insourcing

For mange bedrifter kan outsourcing av økonomifunksjoner gi økt effektivitet, bedre kontroll og dermed bidra til bedre drift og bedre resultater.

Sand Økonomi kan utføre hele eller deler av økonomifunksjonen i din virksomhet, både når det gjelder løpende regnskap, lønn, fakturering og skatt. Vi har bred kompetanse på skybaserte regnskapssystemer og kan bistå med implementering og oppsett av systemet så vel som tilpasning og optimalisering av et eksisterende system.

Outsourcing frigjør ressurser og gir bedriften større frihet til å fokusere på kjernevirksomheten, i visshet om at økonomistyringen er i trygge hender. Det gir tilgang på solide fagkunnskaper og de beste og mest fleksible skybaserte regnskapssystemene, uten store investeringer og integrasjonsprosesser.

Vi vil alltid begynne med en gjennomgående analyse av bedriftens behov og prosesser, systemer og ressurser. Dette gir grunnlaget for en planmessig og trygg implementering av nye økonomirutiner, som er tilpasset virksomheten i alle ledd. Med Sand Økonomi som partner er virksomheten sikret god økonomistyring og effektiv og kostnadsbesparende regnskapsproduksjon.

Vår kompetanse, velprøvde systemer og fokus, gir effektivitet og kvalitet til en god pris. Ta kontakt med oss for en samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å få bedre økonomistyring og mer effektiv regnskapsproduksjon.