Regnskap

God regnskapsproduksjon er helt avgjørende for god økonomisk drift og verdiskapning for ditt selskap. Sand Økonomi leverer et bredt spekter av regnskapstjenester, fra full outsourcing til mer spissede regnskapstjenester. Slik får du kontroll over selskapets økonomi.

Med Sand Økonomi får du mer enn bare et regnskapsbyrå. Vi baserer våre regnskapstjenester på analyse og innsikt i din bedrift og ditt marked, og tilpasser tjenestene til ditt behov. Dermed er du sikret at du får kontroll gjennom riktig regnskapsproduksjon.

Gjennom god analyse avdekker vi også hvilke systemer som er best egnet for din bedrift. Vi har lang erfaring med de fleste relevante regnskapssystemer, og kan bistå både i valg av system og med oppsett og drift av systemet. Les mer om vår systemkompetanse her:

Vi leverer alle tjenester innen regnskap og lønn. For noen kunder har vi påtatt oss en full outsourcing av økonomi, lønns- og regnskapsfunksjonen, mens for andre kunder har vi ulike kontrollfunksjoner opp mot periodevise terminer for innlevering av merverdi- og arbeidsgiveravgiftsterminer, årsoppgjør og likning.

Med god regnskapsproduksjon får du kontroll og gode styringsmekanismer. Med økonomisk styring vil din bedrift prestere bedre.